เปิดรับสมัครศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใครที่สนใจสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสิชล หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075-367890

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*