ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

April 4, 2019 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา