ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*