ประกาศหยุดเรียน

October 30, 2019 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักเรียนบางส่วนต้องเข้าร่วมงานดังกล่าว วิทยาลัยเทคสิชล จึงหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน และจะดำเนินการสอนชดเชยในโอกาสต่อไป รายละเอียด

โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

October 21, 2019 admin 0

ขอเชิญ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชาส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา English for Communication ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ห้องประชุมศูนย์วิทยบริหาร