ประกาศหยุดเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนักเรียนบางส่วนต้องเข้าร่วมงานดังกล่าว

วิทยาลัยเทคสิชล จึงหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน และจะดำเนินการสอนชดเชยในโอกาสต่อไป

รายละเอียด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*