โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

January 30, 2020 admin 0

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563