การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

March 24, 2020 admin 0

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

March 19, 2020 admin 0

  วิทยาลัยเทคนิคสิชลประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด