ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้รับสมัคร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ
a531b61f75a2bd84adf789cdb9293d29.png

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*