เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

December 28, 2020 admin 0

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้มีกำหนดการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่  23 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4203 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการการสร้าง Google Site เพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563

December 24, 2020 admin 0

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้มีกำหนดการจัดโครงการการสร้าง Google Site เพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-10.30 น. ณ หอประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน