เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

December 28, 2020 admin 0

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้มีกำหนดการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่  23 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4203 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการการสร้าง Google Site เพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563

December 24, 2020 admin 0

เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้มีกำหนดการจัดโครงการการสร้าง Google Site เพื่อใช้ในการรายงานกิจกรรมฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-10.30 น. ณ หอประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

April 7, 2020 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้รับสมัคร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

March 24, 2020 admin 0

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

March 19, 2020 admin 0

  วิทยาลัยเทคนิคสิชลประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด