ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

April 7, 2020 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชลได้รับสมัคร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 จึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

March 24, 2020 admin 0

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

March 19, 2020 admin 0

  วิทยาลัยเทคนิคสิชลประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด