No Image

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

January 26, 2018 admin 0

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเทคนิคสิชล จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังเอกสารดาวห์โหลดที่แนบนี้

No Image

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

January 22, 2018 admin 0

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา นั้น คณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ดังแนบเอกสารดาวห์โหลดดังแนบ