No Image

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

December 25, 2019 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคคลากร ฝ่ายบริหารทรัพากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตั้งแต่บันนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

No Image

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

December 11, 2019 admin 0

วิทยาลัยเทคนิคสิชล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคคลากร ฝ่ายบริหารทรัพากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตั้งแต่บันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 (วันและเวลาราชการ) คลิกดาวห์โหลดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม