กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสิชล นายอำเภอสิชล สาธารณสุขอำเภอสิชล ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร อาสาสมัคร และประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งปรัง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระยะพักฟื้น ณ อาคารแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสิชล

วิทยาลัยเทคนิคสิชล สนับสนุนหุ่นยนต์ “พระธาตุทองคำ” เพื่อใช้งานในโรงพยาบาลสนาม ณ ตึกการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสิชลเพื่อส่งยาเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด เพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย

 

รูปภาพเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/1i31M1eibBtsNg9UA

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆของวิทยาลัย >> https://bit.ly/3hMOLJ4