โครงการเทคนิคจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม รวมพลัง ร่วมใจ สู่ภัยโควิค

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการเทคนิคจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม รวมพลัง ร่วมใจ สู่ภัยโควิค เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยผู้บริหาร บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน ที่มีจิตอาสา ทำความสะอาด ตึกแผนกวิชาการโรงแรม เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของอำเภอสิชล