วิทยาลัยเทคนิคสิชลรับมอบไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 5000W

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล รับมอบไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 5000W จำนวน 8 ชุด จากศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสิชล คุณประเสริฐ ถือพุทธ(สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นที่7) และคุณสุมิตรา เสียงเพราะ(สาขาวิชาการบัญชี) บริษัท สกายเพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด โดยทำการติดตั้งหน้าอาคารแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของอำเภอสิชล