การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสนสร้อยวิทยาลัยเทคนิคสิชล