กิจกรรมไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคสิชล