รับมอบเงินสนับสนุนทำหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ผ่านระบบวิทยุ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล มอบหมายให้นายอิศรา นุรักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนทำหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ผ่านระบบวิทยุ จากคุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ และคุณวุฒิชัย เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส ตัวแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก เป็นเงินทั้งสิ้น 37,650 บาท

เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชนชาวขนอม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในการทำหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และน้ำดื่ม ในการดูแลผู้ป่วย