พิธีมอบเกรียติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล รับมอบเกรียติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช