เชิญช่วยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (ชมรมวิชาชีพการโรงแรม) ประจำปีการศึกษา 2564

61c16d220ffc8bbe6970e15769103462.jpg

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (ชมรมวิชาชีพการโรงแรม) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยมีการดำเนินงานผ่านรูปแบบออนไลน์ (Google Forms) ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล