เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคสิชลจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีการดำเนินงานผ่านรูปแบบออนไลน์(Microsoft Teams) เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานอัปโหลด รูปภาพชิ้นงานหรือ วีดีโอชิ้นงาน ผ่านทาง https://forms.gle/7qBNMgbytfUxGCsq8 ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสิชล

29886492e25e38b7b65584327cd607ac.jpg