เชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง ในเรื่องการรับวัคซีน Pfizer

c7f125db0cfd1798caafcdf4eaa1a307.jpg

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั้น Microsoft Teams วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟล์เซอร์ (Pfizer)

ช่องทางการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชั้น Microsoft Teams (จะต้องติดต้้งแอปพลิเคชั้น Teams พร้อมลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกดเข้าร่วมผ่านลิงค์) : คลิกเข้าร่วประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง