รับบริการซ่อมแล้ววันนี้เป็นต้นไป ธุรกิจช่างไฟฟ้าซ่อมได้

ธุรกิจช่างไฟฟ้าซ่อมได้ ภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดรับบริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
96c5a83170de8142cbee99a4a762a175.jpg