แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน ป้องกันโรงโควิค 19 (Pfizer)

วิทยาลัยเทคนิคสิชลขอแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน ป้องกันโรงโควิค 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เพื่อเตรียมตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการฉัดวัคซีน

d0f98f6300a4cd802756ddd7285e35d1.jpg