ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสิชล ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 26 ตุุลาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ผ่าน Application Microsoft Teams ออนไลน์ ช่องทางการเข้าร่วมโครงการสามารถดูได้ในกลุ่มไลน์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล