ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) ภาคเรียน 2/2564

541a354e7e15cab07c30945cf142328d.png

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก ขยายเป็นนวงกว้างทั่วทั้งจังหวัด จากการประเมินการแพร่ระบาดของโรคยังคงมีอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งวิทยาลัยจะมีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศวิทยาลัยฯ ดังกล่าวนี้