ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site)

95504ab2f58762fc5584a9e811b2349c.jpg
73e17f9ecc379d7b348d2068969a2df9.jpg
เอกสารประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565