ประกาศผลสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศผลสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้าดูได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน ที่ www.niets.or.th

หรือลิงค์โดยตรงได้ที่ http://www.allnetresult.niets.or.th/VNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx