ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กิจกรรมการประกวดและแข่งขันในงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ได้แก่

  1. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. กิจกรรมประกวดการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) จากวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
    เชิญชวนนักศึกษา นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสิชลส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด