การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและโรงพยาบาล

สถานีตำรวจภูธรสิชลร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสิชล กำหนดการซักซ้อมแผนแผนเผชิญเหตุ เหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและโรงพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยกำหนดเหตุการณ์นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชลก่อเหตุทะเลาะวิวาทหน้าวิทยาลัยต่อเนื่องห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสิชล