วิทยาลัยเทคนิคสิชลรับมอบไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 5000W

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล รับมอบไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 5000W จำนวน 8 ชุด จากศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสิชล คุณประเสริฐ ถือพุทธ(สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นที่7) และคุณสุมิตรา เสียงเพราะ(สาขาวิชาการบัญชี)

โครงการเทคนิคจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม รวมพลัง ร่วมใจ สู่ภัยโควิค

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการเทคนิคจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม รวมพลัง ร่วมใจ สู่ภัยโควิค