ทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มูลนิธิกลุ่มอีซูชุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา นิสิตและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปีนี้มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ในระดับชั้น ปวช. หรือ ปวส. สาขางานช่างยนต์ หรือ พาณิชยกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (เขียนคำร้องของหลักฐานได้ที่งานทะเบียน)
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • ขายแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

นักเรียน นักศึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์มเพื่อเขียนขอชิงทุนการศึกษาดังกล่าว และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสิชล

รายละเอียดประกาศทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ / ใบสมัครของรับทุน

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*