ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 งานวัดผลวิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (https://std2018.vec.go.th/web/) โดยสามารถให้นักเรียนเข้าไปเช็คผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือสามารถเข้าดูจากไฟล์ด้านล่างนี้