ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

f088857b6971e79a886749d32774f683.png

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานวัดผลวิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ (https://std2018.vec.go.th/web/) โดยสามารถให้นักเรียนเข้าไปเช็คผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือสามารถเข้าดูจากไฟล์ด้านล่างนี้