ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

u5FbHP.jpg

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยนักเรียน นักศึกาาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทาง

กรณีที่นักเรียน นักศึกษา ผลการเรียนเป็น ไม่สมบรูณ์ (มส.) ให้ติดต่อครูผู้สอนประจำวิชา