การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกลลุ่มอีซูซุ

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ เห็นถูก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกลลุ่มอีซูซุ ซึ่งจะพิจารณานักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในสาขาช่างยนต์และพาณิชยกรรม ณ ห้องประชุมสนสร้อย วิทยาลัยเทคนิคสิชล

 

อ้างอิง คลิก