มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔”

ตามที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปีนี้มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่นายธรรมรักษ์ นวลรอด นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)