เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site)

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 14-18)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสิชล ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
a2237f711571e70f292f3225a27cdb41.jpg